Publications

Forthcoming / planned

“Maritime Memoria and Ductus: Navigating through Bronze Age Rock Art”, with Johan Ling.

“Infrastructures for diversity: feminist and queer interventions in Nordic digital humanities”, with Jenny Bergenmar and Astrid von Rosen.

“Kommer datorn stjäla min själ?: Kerstin Ekmans Rymdresa och Sven Fagerbergs Det gäller livet” (digital, multimodal publication)

“Mumien från Malta. Några anteckningar kring det svenska konsulatet på Malta 1822–1923.” 

Rhetorical Interfaces and Digital Aesthetics (book, working title)

“Abraham M. Sahlstedt’s Sinnebildskonsten: Emblematics and Aesthetics Year 1758”

 

Selection

“Artificial Intelligence, 3D documentation, and rock art”, with Christian Horn, Oscar Ivarsson, Ashely Green & Johan Ling, Journal of Archaeological Method and Theory (in press)

“Konsten att se skogen för bara träd. Silva som metapoetisk och mediemateriell trop i Johannes Heldéns verk”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2019:4

“Marshall McLuhans juxtaposeringar i den digitala åldern: Mosaik, epistemologi, arkeologi”, main author Jonas Ingvarsson, Bomber, virus och kuriosakabinett. Texter om digital epistemologi, Rojal förlag, 2018.

“Skandinaviska resenärer på Malta: Bremer och Snoilsky”, Konstellationer. Festskrift till Anna Williams,  eds. Alexandra Borg, Andreas Hedberg, Maria Karlsson, Jerry Määttä, Åsa Warnqvist, Gidlunds förlag, 2017.

“Two Examples of Court Dress in Leandro Preziosi’s Photographs”, with Christopher Grech, Times of Malta,  8 October 2017.

“Visual Touch. Ekphrasis and Contemporary Media Art”, Museum in Digital Culture: How Art and Heritage became Meaningful, Amsterdam University Press, 2016.

“Det nya biblioteket angår hela Göteborg”, with Barbro Wallgren-Hemlin (main author), Daniel Berg and Jonathan Palmblad, GU Journalen 2016:6, https://issuu.com/universityofgothenburg/docs/guj6-2016/32

”Curating Mary Digitally: Digital Methodologies and Representations of Medieval Material Culture”, with Ann-Catrine Eriksson, Jim Robertsson & Mattis Lindmark, Research Methods for Creating and Curating Data in the Digital Humanities, Edinburgh Univ. Press, 2016.

“Medieval Materiality through the Digital Lens” i Between Humanities and the Digital, eds. David Theo Goldberg & Patrik Svensson, MIT Press, 2015.

“Pekandets arkeologi”, Universitetet som medium, Mediehistoriskt arkiv 27, Lund, 2015.

“Evolution = the Action of Reading”, in Evolution by Johannes Heldén, OEI Editör, 2014.

“‘A Visual Sense is Born in the Fingertips’: Towards a Digital Ekphrasis”,  The Digital Humanities Quarterly, 2013:7.1

“The image as a Site of Aesthetic Renegotiation in Kerstin Ekman’s City of Light”, Forum for World Literature Studies, Shanghai Normal University, Purdue University and the Wuhan Institute for Humanities, vol. 4, nr. 2, 2012, p. 276–290.

”Digitalisering och poetisk form”, with Jonas Ingvarsson, Litteraturens nätverk. Berättande på Internet, Studentlitteratur 2012, p. 97–109.

”’Bildseendet föds i fingertopparna’. Om en ekfras för den digitala tidsåldern”,Ekfrase: Nordisk tidskrift för visuell kultur, 2010:1, p. 5–16.

”’–––––––”’, Bøygen: Litterær tidskrift, Oslo Universitet, 2010:2, p. 171–175, excerpt from article above.

Visuella vändningar. Bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst,Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet 46 (diss. Uppsala), (Uppsala: Svenska Litteratursällskapet, 2008).

”Intermediala och kroppsliga gränser i Kerstin Ekmans En stad av ljus och Gör mig levande igen”, Gränser i nordisk litteratur, International Association for Scandinavian Studies (2008), p. 381–387.

”’Romanen är en seglivad, randig och fläckig bastard’. Om överskridandets estetik hos Kerstin Ekman”, Ord i rättan tid. En festlig skrift om forskning och politik, Makt och medier tillägnad Thorsten Nybom, eds. Anders Björnsson, Martin Kylhammar & Åsa Linderborg (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2005), p. 51–65

Att överskrida utan att överge. Modernitet och intermedialitet i Kerstin Ekmans En stad av ljus och Händelser vid vatten, Licentiatavhandling framlagd vid Uppsala universitet 2004.09.30

”Världar i kollision. En studie av Kerstin Ekmans roman Gör mig levande igenSamlaren 2001, [tr. 2002], p. 74–94.