Talks & Events

Keynotes

“Digital Ductus. Medieval Material Culture in Digital Installations and Archives”, keynote lecture at Nebraska Forum on Digital Humanities, Nebraska Univ., April 2015.

”Digital Ductus. Medieval Material Culture and the Interplay of the Senses”, keynote lecture, Challenge the Past/Diversify the Future, Gothenburg univ. March 2015.

”The Rethinking of Medieval Space in Digital Environments”, keynote lecture, Digital Scholarship: day of ideas, the University of Edinburgh, May 2013.

Moderator

Digikult – Digital Heritage in Practice, 27–29 May 2020, Gothenburg

Digikult – Digital Heritage in Practice, 24–26 April 2019, Gothenburg

Digikult – Digital Heritage in Practice, 25–26 April 2018, Gothenburg

Invited speaker (selection)

“Humanistic Fabrications and Simulations” with Jonathan Westin, The Humanities Lab, University of Sussex, 3 December 2019.

“Arkivet – mellan praktik och estetik”, Workshop om transkulturalitet, Göteborgs universitet, Jonsereds Herrgåd, 20–21 Augusti 2019.

Frikultur! Ny forskning om utominstitutionella scenkonstgrupper i Göteborg, med Astrid von Rosen, Mikael Strömberg & Fia Adler Sandblad, 20 Feb, 2019, Department of Literature, History of Ideas and Religion, Univ. of Gothenburg

“Konsten att se skogen för bara träd. Silva som metapoetisk och mediemateriell trop i Johannes Heldéns verk”, Umeå Universtiy,  28 November 2018,

“Skandinaviska resenärer på Malta”, Sankta Elisabeths folkhögskola, Göteborg, 19 Sep 2018.

“Digital humaniora vid Göteborgs universitet”, Uppsala universitet 14 May 2018.

Mapping Moravian Memoirs”, Future for the Past: Digital Transduction and Visualization of Historical Materials, February, Swedish Institute, Athens, 11–14 Feb 2018

“Digital Humanities at the University of Gothenburg”, Digital Approaches to Scandinavian Literature, UCLA, November 2017.

“Big Data”, Bildningspodden: http://www.bildningspodden.se/avsnitt/62-big-data-live/

“Answering Olof’s Questions: Following the Gollcher Family from Sweden to Malta”, Palazzo Falson, Malta, 20 May 2017.

“Humaniora, digitalisering och kulturarvets olika gränssnitt”, Kulturarvet som ettor och nollor, Kungliga Biblioteket, Stockholm, 12 september 2016.

” Digital humaniora – två nationella perspektiv”, Forum för digital humaniora, Carolina Rediviva, 26 september 2016.

“Digital delaktighet”, Kulturarvsakademins dag, Göteborg, 12 oktober 2016.

“Digital litteratur”, tillsammans med Jesper Olsson, Bildningspodden, Stockholms universitet:  http://www.bildningspodden.se/avsnitt/28-digital-litteratur/

“Resor till Malta under 1700-talet”, Resandets scenerier: en seminarieserie vid Göteborgs universitet, 24 maj, 2016.

“Humaniora, digitalisering och kulturarvets olika gränssnitt”, DIGIKULT: Digitalt kulturarv i praktiken, Göteborg 7 april, 2016.

“Digital humaniora: utmaningar och möjligheter i forskning och utbildning”, Stockholms universitet, 12 april, 2016.

“Humaniora, digitalisering och kulturhistoriska gränssnitt?”, Film- och mediehistoriska seminariet, Lunds universitet, 27 april, 2016.

“Digital Humanities and the Archives”, Archive and Education Conference, University of Gothenburg, 2-3/12, 2015.

“The Digital, the Humanities, and the Interfaces of Culture”, Seminarium: Sinnenas humaniora, Högskolan i Halmstad, 25/11 2015

“Curating Mary Digitally: Representations of Medieval Material Culture in Installations and Online Archives, Conference: Materiality within museums, archives, cities and households in local, global and future perspectives, CHS, University of Gothenburg,14–15/10, 2015.

“Curating Mary Digitally”, Archives, Art and Activism symposium, London 3-5 September, 2015.

Media Archaeology and the Humanities Lab – a Symposium: http://www.liu.se/forskning/foass/esper-olsson/activities/activities?l=en

“Aesthetic Theory and Medieval Materiality through the Digital Lens”, Design Research Society’s Conference, Umeå University, May 2014.

“Intellectual Middleware: Design Research and the Digital Humanities”, panel conversation Design Research Society’s Conference, Umeå University, May 2014.

“Humaniora i en digital samtid”, Presskonferens och lansering av HUMTANK, Medelhavsmuseet, Stockholm, April 2014.

“Det digitala som material och materialitet: HUMlab och arkivet”, University of Linköping, April 2014.

“Screening Mary: Rethinking Medieval Church Spaces in Digital Environments”, The Swedish Institute in Rome, Feb 2014. 

“Historical Empathy and Digital Spaces”, Challenges in Teaching: Historical Thinking and Digital History, Umeå & Stanford Conference on History Education 2014, Umeå University, May 2014.

“Screening Mary: Medieval Materiality in Digital Installations”, Stanford University, September 2013.

“Ekfras och medeltida materialitet i digitala gränssnitt”,  [“Ekphrasis and Medieval Materiality in Digital Interfaces”], Department of Literature and History of Ideas, Stockholm University, november 2013.

“Pekandets arkeologi: Medeltida materialitet i digitala miljöer” [An Archaeology of Touch: Medieval Materiality in Digital Environments”], Department of Literature, History of Ideas and Religion, Gothenburg University, October 2013.

“Pekandets arkeologi: Medeltida materialitet i digitala miljöer”, [“An Archaeology of Touch: Medieval Materiality in Digital Environments”], Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, september 2013.

”Maria och Memoria: Medeltida gränssnitt och digitala miljöer”, Minne, makt, moral: Historia i samtidsperspektiv, Symposium, University of Linköping, April 2013.

“Remediering av muntligt och skriftligt i digitala miljöer”, Department of Art and Cultural Sciences, Lund University, February, 2013.

”Medieval Interfaces and Digital Environments”, Media Places. Infrastructre/Space/Media, A Peter Wallenberg Symposium, Umeå Universitet, december 2012.

 ”Medieval Interfaces and Digital Environments”, Chalmers, The Department for Applied Information Technology, Gothenburg, november 2012.

”Digital Ekphrasis, or, ‘A Visual Sense is Born in the Fingertips’”, ”Literature between Media, University of Hamar, Norway, 2011.

”The Digital Humanities Laboratory – a Future for the Humanities?”, ”Literature between Media”, Hamar University, Norway, 2011.

”Estetisk teori och digital humaniora: Exemplet ekfras”, Department of Literature, Gothenburg University, 2011.

Conferences (selection)

“Scale and the (Digital) Humanities”, Norlit: THE BOOK TO COME, Gothenburg University, 22–24 Aug 2015.

“Evolution = The Action of Reading”, Norlit: THE BOOK TO COME, Gothenburg University, 22–24 Aug 2015.

“Ekphrasis through the Digital Lens”, Ekphrasis: from Paragone to Encounter, International and Interdisciplinary Conference at University of Hull, July 2013.

”Mary and Memoria. Medieval Materiality Reconsidered through Digital Interfaces”, Words and Matter. The Virgin Mary in Late Medieval Parish Life, Umeå University, 2012.

”Medieval Materiality Reconsidered through Digital Interfaces”, The 3rd U21 Digital Humanities Workshop, Lund University, 2012.